Phim Trung Quốc

Phim Đội Chống Tham Nhũng 4 - P Storm (2019) Full HD Đội Chống Tham Nhũng 4 P Storm 2019 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Phi Vụ Cuối Cùng - The Adventurers (2017) Full HD Phi Vụ Cuối Cùng The Adventurers 2017 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục - Escape Plan 2: Hades (2018) Full HD Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục Escape Plan 2: Hades 2018 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Trò Chơi Phá Mộng - Dream Breaker / Game Breaker: Unawakened City (2018) Full HD Trò Chơi Phá Mộng Dream Breaker / Game Breaker: Unawakened City 2018 | Vietsub
Phim Lạc Lối Ở Thái Lan - Lost 2: Lost in Thailand (2012) HD Lạc Lối Ở Thái Lan Lost 2: Lost in Thailand 2012 | Vietsub
Phim Đại Hàn Đào Hoa Khai - Snow Blossom (2014) HD Đại Hàn Đào Hoa Khai Snow Blossom 2014 | Vietsub
Phim Kế Hoạch Bí Ẩn (Sát Quyền) - Kung Fu Jungle (2014) Full HD Kế Hoạch Bí Ẩn (Sát Quyền) Kung Fu Jungle 2014 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Gangster Thời Đại - Gangster Pay Day (2014) HD Gangster Thời Đại Gangster Pay Day 2014 | Vietsub
Phim Sắc, Giới - Lust, Caution (2007) HD Sắc, Giới Lust, Caution 2007 | Vietsub
Phim Chúng Ta - Us (2019) HD Chúng Ta Us 2019 | Vietsub
Phim Vô Ảnh - Shadow (2018) Full HD Vô Ảnh Shadow 2018 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Nhân Bản Vô Tính - Replicas (2018) Full HD Nhân Bản Vô Tính Replicas 2018 | Vietsub
Phim Robot Đại Chiến: Bumblebee - Transformers: Bumblebee (2018) Full HD Robot Đại Chiến: Bumblebee Transformers: Bumblebee 2018 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Lưu Lạc Địa Cầu - The Wandering Earth (2019) Full HD Lưu Lạc Địa Cầu The Wandering Earth 2019 | Vietsub
Phim Bộ Ba Vệ Sĩ - Triple Threat (2019) Full HD Bộ Ba Vệ Sĩ Triple Threat 2019 | Vietsub
Phim Phi Trì Nhân Sinh - Pegasus (2019) Full HD Phi Trì Nhân Sinh Pegasus 2019 | Vietsub
Phim Bạch Xà: Duyên Khởi - White Snake (2019) Full HD Bạch Xà: Duyên Khởi White Snake 2019 | Vietsub
Phim Phong Ngữ Chú - The Wind Guardians (2018) Full HD Phong Ngữ Chú The Wind Guardians 2018 | Vietsub
Phim Ma Thổi Đèn: Trùng Cốc Vân Nam - Mojin: The Worm Valley (2018) Full HD Ma Thổi Đèn: Trùng Cốc Vân Nam Mojin: The Worm Valley 2018 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Đêm Tối Cuối Cùng Ở Địa Cầu - Long Day's Journey Into Night (2018) Full HD Đêm Tối Cuối Cùng Ở Địa Cầu Long Day's Journey Into Night 2018 | Vietsub
Phim Nụ Hôn Đầu - Fall In Love At First Kiss (2019) HD Nụ Hôn Đầu Fall In Love At First Kiss 2019 | Vietsub
Phim Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng - Crazy Alien (2019) Full HD Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng Crazy Alien 2019 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Bảo Bối Nhi - Baby (2018) Full HD Bảo Bối Nhi Baby 2018 | Vietsub
Phim Đại Chiến Âm Dương - The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (2019) Full HD Đại Chiến Âm Dương The Knight of Shadows: Between Yin and Yang 2019 | Vietsub
12345Cuối