Phim Hồng Kông

Phim Chuyên Gia Bắt Ma - Out of the Dark (1995) HD Chuyên Gia Bắt Ma Out of the Dark 1995 | Vietsub
Phim Đại Anh Hùng - Running on Karma (2003) HD Đại Anh Hùng Running on Karma 2003 | Vietsub+Lồng tiếng
Phim Thảm Sát Ở Nam Kinh - City of Life and Death (2009) HD Thảm Sát Ở Nam Kinh City of Life and Death 2009 | Vietsub
Phim Ám Sát - Accident (Assassins) (2009) HD Ám Sát Accident (Assassins) 2009 | Vietsub
Phim Trung Hoa anh hùng - A Man Called Hero (1999) HD Trung Hoa anh hùng A Man Called Hero 1999 | Vietsub
Phim Nhất Niệm Vô Minh - Mad World (2017) Full HD Nhất Niệm Vô Minh Mad World 2017 | Vietsub
Phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí - Ip Man: Cheung Tin Chi (2018) HD Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí Ip Man: Cheung Tin Chi 2018 | Vietsub
Phim Diệp Vấn 3 - IP Man 3 (2015) HD Diệp Vấn 3 IP Man 3 2015 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Diệp Vấn: Trận Chiến Cuối Cùng - IP Man: The Final Fight (2013) HD Diệp Vấn: Trận Chiến Cuối Cùng IP Man: The Final Fight 2013 | Vietsub
Phim Nhất Đại Tông Sư - The Grandmaster (2013) HD Nhất Đại Tông Sư The Grandmaster 2013 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Diệp Vấn Tền Truyện - The Legend Is Born: Ip Man (2010) HD Diệp Vấn Tền Truyện The Legend Is Born: Ip Man 2010 | Vietsub
Phim Quyền Tinh - Spiritual Kung Fu (1978) HD Quyền Tinh Spiritual Kung Fu 1978 | Vietsub
Phim Phì Long Quá Giang - Enter The Fat Dragon (2020) HD Phì Long Quá Giang Enter The Fat Dragon 2020 | Thuyết minh
Phim Tôi Là Ai - Who Am I (1998) HD Tôi Là Ai Who Am I 1998 | Vietsub
Phim Chân Không Tiểu Tử - The Bare-Footed Kid (1993) Full HD Chân Không Tiểu Tử The Bare-Footed Kid 1993 | Vietsub+Lồng tiếng
Phim Giờ Cao Điểm 2 - Rush Hour 2 (2001) HD Giờ Cao Điểm 2 Rush Hour 2 2001 | Vietsub
Phim Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu - Miracles of the Namiya General Store (2017) Full HD Tiệm Tạp Hóa Giải Ưu Miracles of the Namiya General Store 2017 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Kungfu Thỏ Ngố - Legend of a Rabbit (2011) HD Kungfu Thỏ Ngố Legend of a Rabbit 2011 | Vietsub
Phim Thần Bài 3: Trở Về Thượng Hải - God of Gamblers 3: Back To Shanghai (1991) Full HD Thần Bài 3: Trở Về Thượng Hải God of Gamblers 3: Back To Shanghai 1991 | Vietsub
Phim Thần Bài 2 - God of Gamblers 2 (1991) Full HD Thần Bài 2 God of Gamblers 2 1991 | Vietsub
Phim Thợ Săn Thành Phố - City Hunter (1993) HD Thợ Săn Thành Phố City Hunter 1993 | Vietsub
Phim 12 Con Giáp - Chinese Zodiac (2012) HD 12 Con Giáp Chinese Zodiac 2012 | Vietsub
Phim Kế Hoạch Phi Ưng - Armour of God II (1991) HD Kế Hoạch Phi Ưng Armour of God II 1991 | Vietsub
Phim Thần Bài - God of Gamblers (1989) Full HD Thần Bài God of Gamblers 1989 | Vietsub
12345Cuối
Tắt ở đây [X]
Tắt ở đây [X]
Tắt ở đây [X]
X8 Club