Phim Chiến Tranh

Phim Hãy Để Em Yêu Anh - Live Again, Love Again (2018) HD Hãy Để Em Yêu Anh Live Again, Love Again 2018 | Vietsub
Phim Người Quen Xa Lạ - Intimate Strangers (2018) Full HD Người Quen Xa Lạ Intimate Strangers 2018 | Vietsub
Phim Người Băng 2: Du Hành Thời Gian - Iceman 2: The Time Traveler (2018) Full HD Người Băng 2: Du Hành Thời Gian Iceman 2: The Time Traveler 2018 | Vietsub
Phim Tà Không Thắng Chính - Hidden Man (2018) Full HD Tà Không Thắng Chính Hidden Man 2018 | Vietsub
Phim Phong Hỏa Phương Phi - The Chinese Widow (In Harm*s Way) (2017) Full HD Phong Hỏa Phương Phi The Chinese Widow (In Harm*s Way) 2017 | Vietsub
Phim Trại Nữ Tù Binh - The Bamboo House of Dolls (1973) HD Trại Nữ Tù Binh The Bamboo House of Dolls 1973 | Vietsub
Phim Ngân Hàng Kháng Chiến - The Resistance Banker (2018) HD Ngân Hàng Kháng Chiến The Resistance Banker 2018 | Vietsub
Phim Nam Hán Sơn Thành - The Fortress (2017) HD Nam Hán Sơn Thành The Fortress 2017 | Vietsub
Phim Người Lính Thứ 12 - The 12th Man (2017) HD Người Lính Thứ 12 The 12th Man 2017 | Vietsub
Phim Chặng Cuối - Journey's End (2017) HD Chặng Cuối Journey's End 2017 | Vietsub
Phim Định Mệnh - Inglourious Basterds (2009) HD Định Mệnh Inglourious Basterds 2009 | Vietsub
Phim Tái Xuất - Re: Born (2016) HD Tái Xuất Re: Born 2016 | Vietsub
Phim Quyền Lực Chết - Macbeth (2015) HD Quyền Lực Chết Macbeth 2015 | Thuyết minh
Phim 13 Giờ: Lính ngầm Benghazi - 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016) HD 13 Giờ: Lính ngầm Benghazi 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi 2016 | Vietsub
Phim Ma Nữ Đại Chiến - Sadako vs. Kayako / The Ring vs Ju-On (2016) Hoàn tất Ma Nữ Đại Chiến Sadako vs. Kayako / The Ring vs Ju-On 2016 | Vietsub
Phim Chiến Hạm Indianapolis: Thử Thách Sinh Tồn - USS Indianapolis: Men of Courage (2016) HD Chiến Hạm Indianapolis: Thử Thách Sinh Tồn USS Indianapolis: Men of Courage 2016 | Thuyết minh
Phim Billy Lynn Và Cuộc Chiến Nửa Đời Người - Billy Lynn's Long Halftime Walk (2016) HD Billy Lynn Và Cuộc Chiến Nửa Đời Người Billy Lynn's Long Halftime Walk 2016 | Vietsub
Phim Cộng Sự Hổ Báo - War Dogs (2016) HD Cộng Sự Hổ Báo War Dogs 2016 | Vietsub
Phim 12 Kỵ Binh Quả Cảm - 12 Strong (2018) Full HD 12 Kỵ Binh Quả Cảm 12 Strong 2018 | Vietsub
Phim Liên Minh Sát Thủ - Allied (2016) HD Liên Minh Sát Thủ Allied 2016 | Vietsub
Phim Giờ Đen Tối - Darkest Hour (2018) HD Giờ Đen Tối Darkest Hour 2018 | Vietsub
Phim Cuộc Chiến Cuối Cùng - Bitter Harvest (2017) Full HD Cuộc Chiến Cuối Cùng Bitter Harvest 2017 | Vietsub
Phim Pháo Đài Thép - Sand Castle (2017) Full HD Pháo Đài Thép Sand Castle 2017 | Vietsub
Phim Hậu Chiến - Mudbound (2017) Full HD Hậu Chiến Mudbound 2017 | Vietsub
123Cuối