Phim Cổ Trang

Phim Thích Khách Nhiếp Ẩn Nương - The Assassin / The Hidden Heroine (2015) HD Thích Khách Nhiếp Ẩn Nương The Assassin / The Hidden Heroine 2015 | Thuyết minh
Phim Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương - Detective Dee: The Four Heavenly Kings (2018) HD Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương Detective Dee: The Four Heavenly Kings 2018 | Vietsub
Phim Bạch Dạ Hiệp - Bai Ye Xia (2018) HD Bạch Dạ Hiệp Bai Ye Xia 2018 | Vietsub
Phim Liệt Hỏa Như Ca - The Flame's Daughter (Liehuo Ruge) (2018) Tập 52/52 Liệt Hỏa Như Ca The Flame's Daughter (Liehuo Ruge) 2018 | Vietsub
Phim Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái - Qi Tian Da Sheng (2018) HD Tề Thiên Đại Thánh: Trấn Yêu Quái Qi Tian Da Sheng 2018 | Thuyết minh
Phim Truyền Thuyết Mạnh Bà - The Ferryman: Manjusaka (2018) HD Truyền Thuyết Mạnh Bà The Ferryman: Manjusaka 2018 | Thuyết minh
Phim Đại Hiệp Chọi Gà - Dou Ji Xia (2017) HD Đại Hiệp Chọi Gà Dou Ji Xia 2017 | Thuyết minh
Phim Minh Triều Cẩm Y Vệ 2 - A Security of the Ming Dynasty 2 (2017) HD Minh Triều Cẩm Y Vệ 2 A Security of the Ming Dynasty 2 2017 | Vietsub
Phim Công Chúa Cuối Cùng - The Last Princess / Princess Deokhye (2016) Full HD Công Chúa Cuối Cùng The Last Princess / Princess Deokhye 2016 | Vietsub
Phim Hàng Yêu Kỳ Án - Monster Hunt Bao Man (2017) HD Hàng Yêu Kỳ Án Monster Hunt Bao Man 2017 | Thuyết minh
Phim Cậu Ấm Xuyên Không - Escape Route (2016) Full HD Cậu Ấm Xuyên Không Escape Route 2016 | Thuyết minh
Phim Phan Kim Liên Vượt Thời Gian - Da Song Fei Wen Lu (2017) HD Phan Kim Liên Vượt Thời Gian Da Song Fei Wen Lu 2017 | Thuyết minh
Phim Vương Gia Bá Đạo - The Super Royal Highness (2017) Full HD Vương Gia Bá Đạo The Super Royal Highness 2017 | Vietsub
Phim Cô Dâu Quỷ - The Weird Bride (2016) Full HD Cô Dâu Quỷ The Weird Bride 2016 | Vietsub
Phim Tây Du Ký: Công Chúa Thật Giả - True And False Princess (2017) Full HD Tây Du Ký: Công Chúa Thật Giả True And False Princess 2017 | Thuyết minh
Phim Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa - Once Upon a Time (2017) HD Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa Once Upon a Time 2017 | Vietsub
Phim Quan vân trường - The Lost Bladesman (2011) Full HD Quan vân trường The Lost Bladesman 2011 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Chung Vô Diệm - Chung Wu Yen (2001) HD Chung Vô Diệm Chung Wu Yen 2001 | Lồng tiếng
Phim Thập Diện Mai Phục - House of Flying Daggers (2004) Full HD Thập Diện Mai Phục House of Flying Daggers 2004 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Vô Cực - The Promise (2005) HD Vô Cực The Promise 2005 | Vietsub
Phim Cung Tỏa Trầm Hương - The Palace (2013) HD Cung Tỏa Trầm Hương The Palace 2013 | Vietsub
Phim Thích Khách Minh Triều - The Ming Dynasty Assassin (2017) Full HD Thích Khách Minh Triều The Ming Dynasty Assassin 2017 | Vietsub